Konsulter inom Företagsekonomi & Management

Bildbeskrivning

KarPau AB

KarPau AB arbetar med företagsekonomi och bolagsstyrning. Primärt genom att ikläda sig rollen som CFO eller speaking partner till VD och styrelse. 


Vanliga uppdrag är att hjälpa ledning, styrelse och ägare att förbättra och/eller upprätthålla och införa god kontroll och styrning av verksamheten. Förvärvsanalys/-integration och förändringsarbete förekommer också.  • CFO på heltid eller deltid som "CFO to use when needed"
  • Speaking partner till VD och ledning
  • Stöd i kontakter med bank/investerare
  • Brygga mellan ledning/styrelse och intern/extern ekonomifunktion
  • Coach till, och ledare av, ekonomiavdelning 
  • Ekonomisk och analytisk kompetens i styrelsen

Kompetens

 

KarPau erbjuder en bred företagsekonomisk och strategisk kompetens med stor erfarenhet av att arbeta utifrån ägarens och hela företagets perspektiv. Högt och lågt.

Branscherfarenheter finns inom försäkring (sak- & liv, pension & sparande), private equity, värdepappersbolag, konsumentkrediter, internet-, mjukvaru- och teknikleverantör, cloud services, hotellrörelse, kontors- och datorutrustning, delgivning, inredning, revision, etc.