Konsulter inom Företagsekonomi & Management

Bildbeskrivning

KarPau AB

KarPau AB arbetar med företagsekonomi och företagsutveckling. Primärt inom  management, ekonomistyrning och lönsamhetsanalys. 


Vanliga uppdrag är att hjälpa ledning, styrelse och ägare att förbättra och/eller upprätthålla och införa god kontroll och styrning av verksamheten. Förvärvsanalys/-integration och förändringsarbete förekommer också.  • Interim Manager på deltid som "CFO to use when needed"
  • Speaking partner till VD och ledning
  • Stöd i kontakter med bank/investerare
  • Brygga mellan ledning/styrelse och intern/extern ekonomifunktion
  • Coach till, och ledare av, ekonomiavdelning
  • Ekonomisk och analytisk kompetens i styrelsen

Kompetens

 

KarPau erbjuder en bred företagsekonomisk och strategisk kompetens med stor erfarenhet av att arbeta utifrån ägarens och hela företagets perspektiv. Högt och lågt.

Branscherfarenheter finns inom försäkring (sak- & liv, pension & sparande), private equity, värdepappersbolag, konsumentkrediter, internet-, mjukvaru- och teknikleverantör, cloud services, hotellrörelse, kontors- och datorutrustning, delgivning, inredning, revision, etc.